Tjenester

Basetjenester, tekniske tjenester og akvakultur

INC Gruppen består av en rekke bedrifter, som er engasjert innenfor et bredt spekter av tjenester og markeder. Selskapene har utviklet seg til en stor gruppe og er en viktig del av næringslivet i Flora kommune. INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur, subsea og industrielt vedlikehold.

Hovedkategoriene for aktiviteter til INC gruppen er basetjenester, tekniske tjenester og akvakultur.

Hovedtyngden av disse er knyttet til oljeforsyningsbasen Fjord Base i Florø, med selskapene Fjord Base AS som eiendomsselskap og Saga Fjordbase AS som driftsselskap. Gruppen har også stor aktivitet innenfor tekniske og mekaniske fag, hovedsaklig gjennom West Industri Service-selskapene, og elektro og automasjon gjennom NBN Elektro. Disse selskapene leverer tjenester både on- og offshore, regionalt og nasjonalt. INC Gruppen har også satset på oppdrett av fisk, og har i dag oppdrett av marine arter i selskapet Havlandet Marin Yngel, og salg av laboratorietjenester fra selskapet Havlandet Forskningslaboratorium.