Forsyningsbase ♦ Havneterminal
 ♦  Næringspark ♦  Eiendom ♦

INC Gruppen består av en rekke bedrifter, som er engasjert innenfor et bredt spekter av tjenester og markeder. Hovedtyngden av disse er knyttet til oljeforsyningsbasen Fjord Base i Florø, med selskapene Fjord Base AS som eiendomsselskap og Saga Fjordbase AS som driftsselskap.

I tillegg har INC Gruppen stor aktivitet innenfor mekaniske fag, hovedsaklig gjennom West Industri Service-selskapene, og elektro og automasjon gjennom NBN Elektro. Disse selskapene leverer tjenester både on- og offshore, regionalt og nasjonalt. INC Gruppen har også satset på oppdrett av fisk, og har i dag oppdrett av marine arter i selskapet Havlandet Marin Yngel, og salg av laboratorietjenester fra selskapet Havlandet Forskningslaboratorium.

INC Gruppen har samlet stab- og støttefunksjonene i selskapet INC Support AS, som utfører tjenester til gruppens selskaper innenfor områdene regnskap/lønn, IT, HR, HMS-K, innkjøp og marked.