Forsyningsbase ♦ Havneterminal
  Næringspark ♦  Eiendom 

Stål- og rørarbeid ♦ Vedlikehold
Elektro  ♦ Reparasjon

Oppdrett ♦ Analyser
Konsulenttjenester