Norsk Contracting Partner AS (NCP) er en korrosjonsentreprenør som holder til i fabrikasjonslokaler på Fjord Base i Florø.

Bedriften utfører alle typer korrosjonstekniske oppgaver og disponerer haller og utstyr for sandblåsing og sprøytemaling. De har også egen hall for utførelse av vasking med og uten Ultra Høyt Vanntrykk, av et variert utvalg rør, risere o.a. offshore relaterte produkter.

NCPs ansatte består av personell med lang faglig erfaring fra On- og Offshore, Marine og Landbaserte virksomheter.

NCP utfører i samarbeid med de andre bedrifter i INC gruppen korrosjonsbehandling og multidisipline oppdrag på og utenfor basen.

NCP kan gjennom sine produksjonsfasiliteter tilby utførelse av:

 • Alle typer overflatetekniske oppdrag innen
  • overflaterengjøring med sandblåsing
  • overflaterengjøring med Ultra Høyt Vanntrykk (UHT 3000bar)
  • påføring av alle typer malingsprodukter; primere, vinyler, akryler, epoxyer osv.
 • Lavt og Ultra Høyt Vanntrykksspyling (150-3000bar) innen
  • Inn- og utvendig rengjøring og preservering av risere av ulike slag
  • Rengjøring av on- og  offshorekonstruksjoner som roterer over basen fra ulike plattform installasjoner
  • innvendig rengjøring av hydraulikkrør for nybygg til skipsindustrien
  • fjerning/påføring av tectyl o.a. preserveringsmiddel
  • annen kjemisk rengjøring
 • Reparasjon av komposittprodukter innen
  • Oppdriftselementer for risere o.a.
  • Undersjøiske deksler o.a. utstyr til offshore industrien
 • Vedlikeholdsoppdrag
  • Årlige vedlikeholdsoppdrag og tilstandsrapportering på offshore utstyr som både ligger permanent langtidslagret og utstyr som roterer over basen

Kontakt

Norsk Contracting Partner AS
Postboks 6
6901 Florø

57 75 18 00
Fax 57 75 18 01

arne.stavostrand@incgruppen.no

Norsk Contracting Partner 

NCP disponerer i tillegg til kontor og garderobefasiliteter:

320

Malerhall

300

Sandblåsingshall

240

Vaskehall

125

Tørrlager

2 400

Kaldt lager

Sertifisering

NCP innehar «Certificate of Qualification» i Achilles JQS systemet og er videre NS-EN ISO 9001:2008-sertifisert, og benytter i tillegg Eco Online-systemet for styring av bedriftens kjemikaliebruk.

HMSK og sertifikater

NCPs ansatte består av personell med lang faglig erfaring fra On- og Offshore, Marine og Landbaserte virksomheter. Bedriften har personell med fagbrev og NS 476 Inspector Level III sertifikater i sin ledelse.

NCP ser på HMSK-styring som et ledelsesverktøy for alt arbeid i bedriften og har som mål i samarbeid med INC Gruppen og være ledende innen sine fagområder og markedssegmenter gjennom etterlevelse av følgende hovedstrategi:

 • Tilfredsstille kunder ved å levere tjenester, produkter og service med kvalitet basert på omhyggelig planlegging, tilrettelegging, testing og dokumentasjon
 • Vår styrke skal være kvalitet gjennom fleksibilitet, effektivitet, faglig bredde og dybde, samt stor vektlegging på sikkerhet i arbeidet
 • Drivkraften skal være å motivere og kvalifisere medarbeidere som knyttes til bedriften ved jevnlig kompetanseøkning
 • Fornøyde kunder er en forutsetning for langsiktige overlevelsesevner

Historikk

Norsk Contraction Partner AS (NCP) ble etablert 1.6.1995 etter overtagelse av anleggsaktiva og varer fra INC Construction og eies av INC Invest AS i Florø.