Historikk

Gründerånd og risikovilje

INC Gruppen ble etablert da Per Arvid Nødseth og Oddgeir Igland i 1985 forente sine krefter for å bli leverandører til oljeindustrien. I dag består gruppen av 13 bedrifter med omsetning på 700 millioner og 380 ansatte. Per Arvid Nødseth startet og drev NBN Elektro fra sommeren 1979 og Oddgeir Igland overtok ved management takeover West Industri Service AS januar 1981.

Da oljevirksomheten flyttet nordover på norsk sokkel så Oddgeir og Per muligheten til å delta i et interessant markedsområde for flerfaglig vedlikehold. Ved sammen å starte INC Invest AS som holdingsselskap og bygge tekniske disiplinbedrifter rundt denne kjernen, var INC Gruppen etablert. Ingeniørressursene samlet man i INC Engineering, elektro og automasjon i NBN Elektro, rør og stål i West Industri Service, stillas og overflatebehandling i INC Construction. Da Botnaneset Industriselskap outsourcet driften av oljeforsyningsbasen Fjord Base i 1985 fikk INC Gruppen tilslaget og etablerte Fjord Base AS i 1985.

Satsingen på offshore vedlikehold førte til 7 års sammenhengende vedlikeholdsoppdrag på Gullfaks B og Veslefrikk. Holdninger til kvalitet, herunder helse, miljø og sikkerhet er avleiret som kompetanse i hele INC Gruppen etter krevende år med offshore vedlikehold. Fjord Base AS har utviklet seg til en stor regionhavn og industriområde som huser 62 bedrifter. INC-selskapet Saga Fjordbase er terminaloperatør på basen, og leverer tjenester til Norsea, Statoil, GDF SUEZ, BG Norge, andre oljeselskap og serviceselskap.

INC Gruppen har også etablert seg som vedlikeholdsleverandør til smelteverksindustrien på Island.

Gründerånden har vært sentral i INC Gruppens virke under Igland og Nødseths ledelse. Mange tiltak og nye bedrifter har vært suksessrike og lever i beste velgående den dag i dag. Andre forsøk har vært modige, til dels spektakulære, men dessverre mislykket. Vil man bidra til nyskaping er risiko noe man må forholde seg til.

Oddgeir Igland

Per Arvid Nødseth

Hopp til verktøylinje