Vi griper muligheter og skaper verdier

INC Gruppen er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Selskapene våre har utviklet seg til en stor gruppe og er en viktig del av næringslivet i Flora kommune. INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur, subsea og industrielt vedlikehold.

INC Gruppen består av en rekke bedrifter, som er engasjert innenfor et bredt spekter av tjenester og markeder. Hovedtyngden av disse er knyttet til oljeforsyningsbasen Fjord Base i Florø, med selskapene Fjord Base AS som eiendomsselskap og Saga Fjordbase AS som driftsselskap.

I tillegg har INC Gruppen stor aktivitet innenfor mekaniske fag, hovedsaklig gjennom West Industri Service-selskapene, og elektro og automasjon gjennom NBN Elektro. Disse selskapene leverer tjenester både on- og offshore, regionalt og nasjonalt. INC Gruppen har også satset på oppdrett av fisk, og har i dag oppdrett av marine arter i selskapet Havlandet Marin Yngel, og salg av laboratorietjenester fra selskapet Havlandet Forskningslaboratorium.

INC Gruppen har samlet stab- og støttefunksjonene i selskapet INC Support AS, som utfører tjenester til gruppens selskaper innenfor områdene regnskap/lønn, IT, HR, HMS-K, innkjøp og marked.

Følg oss gjerne på Facebook for oppdateringer

Ledige stillinger

Se ledige stillinger i selskapene i INC Gruppen.

Ledige stillinger (eksternt nettsted)

INC-nytt

PDF-versjon av magasinet til INC Gruppen.

Se INC-nytt

Profilhåndbok

PDF-versjon av vår profilhåndbok. Den visuelle profilen er vårt ansikt utad og skal gi et klart og tydelig inntrykk av hvem vi, og selskapene våre er. Den gir også retning til hvordan markedsmateriell skal benyttes.

Se profilhåndboken her

Hopp til verktøylinje