Startside :
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Fjord Base er forsyningsbase for oljeindustrien og en effektiv havneterminal for kystfart og utenriksfart.


Fjord Base AS er eiendomsselskapet som har ansvar for utbygging av baseområdet med utleiebygg / - areal , kaier og tekniske anlegg, og inngår leieavtaler for disse fasilitetene med selskap som ønsker å etablere seg på baseområdet. Nærmere 60 forskjellige selskaper er i dag etablert på basen.

Det er tilgjengelig moderne og effektivt laste - og losseutstyr og service hele døgnet utført av driftselskapet Saga Fjordbase AS. Gode havneforhold og kaianlegg med over 2000 skipsanløp i året , samt direkte tilknytning til riksveg 5, gjør Fjord Base til en naturlig innfallsport og utskipningssted for gods til og fra Sogn og Fjordane.

Ressurserkart kaier framside
 • Disponibelt areal 728.000 m2
 • Planert utleieareal 575.000 m2
 • Veier, kaier, fellesareal 102.000 m2
 • Ikke utleibart areal 23.000 m2
 • Bygninger (kontor, lager mm) 51.300 m2
 • Kaianlegg (6 stk) 450 m
 • Ro-ro kai 30 m
 • Kai Botnastranda 150 m
Kaiavgift ved anløp Fjord Base

Opptil første 5000 brutto registertonn

NOK 0,52/tonn pr. 24 timer

De neste 5000 brutto registertonn

NOK 0,47/tonn pr. 24 timer

Deretter over 10 000 brutto registertonn

NOK 0,41/tonn pr. 24 timer

 • Minimum kaiavgift er kr. 400,- pr. 24 timer uansett fartøytype.
 • Forsynings- og ankerhåndteringsfartøy tilknyttet Florø Pool er unntatt kaiavgift.
 • Florø Pool er å forstå som fartøy som går i fast rute til/fra olje/gassfelt for operatører som er lokalisert på Fjord Base
 • Fartøy i kystfart/rutefart innrømmes 30 % rabatt

 

ISPS Avgift

Fartøysgrupper

Avgift

Offshore relaterte fartøy
(supply, standby, ankerhåndtering, bulkleveranser, fuel, rør, o.l.)

800,-

Andre fartøy
(linjefartøy, rutefartøy, o.l.)

500,-

Avgiften er pr. påbegynt 24-timers periode, beregnet fra ankomst kai

Dersom PFSO må kalles ut til oppdrag, vil dette måtte dekkes inn med kr. 850,- pr. time (minimum 3 timer ved arbeid utenom ordinær arbeidstid som er 08.00-16.00 hverdager). Dette gjelder de tilfeller der fartøy som anløper ikke har sine sikringstiltak intakte iht. ISPS koden eller ved spesialoppdrag.

 

© Fjord Base AS - P.O. Box 323 - N-6902 Florø, Norway
    Phone: +47 57 75 18 00 - Fax: +47 57 75 18 01

  facebook