INC Invest er morselskapet med det overordnede ansvar for oppfølging og drift av selskapene innenfor de ulike forretningsområdene i konsernet. Selskapet har også en koordinerende funksjon mot de øvrige selskapene i INC Gruppen.

inc_gruppen