HMS og Kvalitet

INC Gruppens bedrifter har sitt hovedvirke innenfor 5 forretningsområder. Gruppen består av en rekke bedrifter med lokalisering hovedsaklig i Florø i Sogn og Fjordane, men oppdragene utføres også nasjonalt og internasjonalt.

Vi skal:

  • Være foregangsvirksomheter innen HMS og Kvalitet
  • Være gode verdiskapere
  • Være lagspillere
  • Bidra til et bærekraftig samfunn
  • Være til å stole på

Klikk her for å se «Kvalitet i INC Gruppen» i full skjermbredde. Klikk Tilbake i nettleseren for å komme tilbake til denne siden.