Forsynings- og basetjenester    base_inc

Baseaktiviteter

Den overordnede driften på Fjord Base er organisert i to selskaper. Saga Fjordbase AS er et logistikkselskap som leverer 24-timers basetjenester til offshoreindustrien. Fjord Base AS er et eiendomsselskap, og tar seg av utleie og byggeaktivitet. Begge selskapene er en del av INC Gruppen.