Hurra for Saga Fjordbase 20 år!

I årsskiftet 2000 ble det daværende norske oljeselskapet Saga Petroleum AS solgt til Hydro. De ansatte i Florø startet samtidig opp et eget selskap sammen med eierne Oddgeir Igland og Per Nødseth. Selskapet fikk navnet Saga Fjordbase og det ble registrert i januar 2000. Vi har vært gjennom både oppturer og nedturer. Her får du hele historien! 


Tøff start
 

Fra starten ble selskapet ledet av Agnar Strømsnes og aktiviteten var i hovedsak knyttet mot Hydro. Høsten 2002 ble aktivitet for Hydro gradvis redusert og flyttet over til Hydro Bergen. På et tidspunkt kjøpte Equinor (tidl. Statoil) opp Hydro. Dette gjorde at oppdragsmengden ble redusert og Saga Fjordbase fikk sin første omstilling Det medførte både oppsigelser og endring av arbeidsoppgaver for mange ansatte. 

Etter omstillingen kom en periode hvor det ble mange og lange diskusjoner med hovedkunden Equinor for å bli enige om de store linjene. Kontinuerlig forbedringer var fokus og flere tiltakene ble satt inn for at selskapet som leverandør skulle levere til best pris, men samtidig sikkert og effektivt.  


Nye satsningsområder
 

På dette tidspunktet stor Equinor for 90% av omsetningen til Saga Fjordbase. Når de store linjene var på plass så vi sammen etter de gode løsningene for vår største kunde. I denne perioden skulle vi se på hva Saga Fjordbase kunne gjør annerledes, og hva som skulle til for å vokse videre med nye satsningsområder. Vi så på alt fra utleie av personell, produksjon og salg av bukkesett, salg av rørtjenester og annen oljerelatert aktivitet.  


Flere spennende satsingsområder
 

Fra 2007 til 2011 skjedde det mye spennende. Aktiviteten økte sakte men sikkert og det ble produsert interne kvalitetssystemer. KPI målinger ble tatt i bruk og E-læringsprogram ble opprettet. I tillegg var det manuell logging av inngående telefonsamtaler, høyere fokus på arbeidsmiljø, og redningsstaben ble opprettet. 


Ny 
tøff omstilling 

Årene 2012 til 2014 var gode driftsår og selskapet nådde nye rekorder i omsetning og antall tonn løftet over kai. Men i 2015 ble selskapet truffet av en nedgang i oljeprisen. Samtidig ble det gjort en endring i seilingsmønsteret til Equinor som førte til at Saga Fjordbase forsynte færre installasjoner enn før. Dette resulterte i nok en tøff periode for mange, hvor flere kollegaer måtte gå og noen fikk reduserte stillinger. Uavhengig av dette ga Agnar stafettpinnen videre til Leif Stavøstrand som tok over som administrerende direktør. 

I  2016 begynte livet å se lysere ut, og selskapet var over verste kneikenSaga Fjordbase tok tilbake flere som var oppsagt grunnet økt oppdragsmengde, og året etter var driften stabilisert. Siden den gang har aktivitetsnivået økt jevnt. I 2018 leverte Leif sin oppsigelse og Erlend Toftesund tok over roret. 


Hvordan ser fremtiden ut?
 

De siste to årene har selskapet rekruttert inn flere dyktige medarbeidere som skal ta Saga Fjordbase inn i fremtiden sammen med de som har lang erfaringDet er klart for en ny generasjonny kunnskap og flere spennende prosjekt i Saga Fjordbase 

I januar var aktiviteten den høyeste på flere år, både i tonnmengder, solgte arbeidstimer og omsetning. Det ser ut som dette er trenden fremover og selskapet stålsetter seg for å nå flere nye rekorder i løpet av 2020. 

Merete Haarklau og Leni Olsbø har jobbet i Saga Fjordbase siden starten. De forteller at det er et veldig givende selskap å jobbe i. Saga Fjordbase har blitt en stor familie hvor man blir tatt vare på, selv om situasjonen er vanskelig. De mener vi har kommet sterkere ut av alle opp – og nedturer. 

Kenneth Strømsøy  har også vært med siden starten. Han mimrer om en arbeidshverdag som alltid er variert og spennende. Selv har han vært utleid på forskjellige plasser, og nye muligheter har vært rundt hvert hjørne. 

Se hele magasinet INC Nytt her: