Hvilke prosjekter jobber WIS bedriftene med?

Selskapene West Industri Service (WIS), WIS Møre, Kinn Marina og WIS VVS ligger under WIS Holding og er en del av INC Gruppen. Siden forrige INC Nytt er Beate Grønnevik ansatt som konserndirektør i WIS Holding og vil arbeide med forvaltning av selskapene som eies av Oddgeir Igland.  

For rørleggerne i WIS VVS vil RAS Pilot anlegget bli ett av de største prosjektene i 2020. De arbeider også med byggene som skal utvides på Fjord Base, samt den nye innkjørselen. Hele gjengen er travelt opptatt med mange spennende prosjekter i sikte. Nyeste tilskudd i flokken er Kenneth Aven som er ansatt i WIS VVS og Ronny Standal som er ansatt i Kinn Marina AS. 

Hos West Industri Service i Botnastranda ferdigstiller de nå leveringen til ITM som du kunne lese om i INC Nytt i 2019. Videre assisterer de nødvendige modifiseringer i forhold til stålarbeid, sveising og montasje på asfaltverket som NCC bygger i Eikefjorden. De er også involvert når Equinor bygger ut to av byggene på Fjord Base og de vil samarbeide med WIS VVS og mange andre selskap for å få opp RAS Piloten som skal stå ved Havlandet Marin Yngel.  

WIS Møre har i hovedsak oppdrag mot verftsindustrien og oppdrettsnæringen langs Norskekysten. Selskapet har nylig avsluttet et oppdrag på Fitjar der Lerøy bygde verdens største smoltanlegg for laks. For øyeblikket ferdigstilles et oppdrag på Skjervøy i Troms der Mowi bygger RAS-anlegg for smoltproduksjon. Der bygger WIS Møre et komplett oksygenanlegg i tillegg til montasje av røranlegg i polyetylen for oppdragsgiver Stadpipe. 

På Vard Fincantieri i Søvik, Brattvåg og Langstein utfører selskapet fastprisoppdrag på stål- og rørmontasje i tillegg til at de leverer ressurser direkte til verftene for ulike typer oppdrag. Selskapet har nylig avsluttet oppdragene på Vard Langsten med montering av hydraulikkanlegg, brannslokking og trykkluftsystem på en El-ferge til Boreal Transport Nord.  

Bilde: Her ser vi arbeidet med asfaltverket i Eikefjorden. Foto: Arne Jan Kleiven

Se hele magasinet INC Nytt her: