Høy aktivitet og spennende boreoperasjoner

Det skjer mye spennende på norsk sokkel, noe som bidrar til høy aktivitet hos oss. Hos logistikkflyt er boreoperasjoner en stor del av daglig drift. De pakker og leverer alt som trengs for å gjennomføre operasjonene. Hver måned går det ut 220 kontainere, 300 kakseskipper og 500 drillpipes tilknyttet boreaktivitetene, i tillegg til last som skal til operatørene. 

Basen er åpen 24 timer i døgnet og gjengen vår har hektiske dager. Høyt tempo, stort ansvar og planer som endres på kort varsel beskriver hverdagene.  

I mai pågikk fire større operasjoner og alle driftes fra området øst på Fjord Base. Andre Bjerck, som også arbeider på logistikkflyt, forteller at han merker økningen i baseaktiviteten godt. 

Hverdagen på logistikkflyt er variert, givende og utfordrende. Her er godt arbeidsmiljø og kjekke folk! Malin Eikeland, logistikkplanlegger  

Prosjekter i kikkerten

Prosjektavdelingen til Saga Fjordbase leverer tjenester utover vanlig basedrift, og arbeider for å være en foretrukket totalleverandør av tjenester for skip som anløper Fjord Base. Avdelingen som ledes av Sigurd Haugerud, består av 10 personer og de har tett samarbeid med flere lokale leverandører. 

Noen av prosjektene som havner på lista til Sigurd denne våren er Subsea 7 og TechnipFMC sine Subsea mobiliseringer vest for Florø, henholdsvis på Snorre og Nova, Duva og P1. For å gjennomføre arbeidet trenger selskapene forskjellig utstyr som mellomlagret på Fjord Base. Deretter blir utstyret sendt ut i Nordsjøen ombord på større konstruksjonsskip og installert på havbunnen. 

Saga Fjordbase tar også imot vindmøllekomponenter på kai og mellomlagrer disse i påvente av transport til Guleslettene. Dette er et viktig referanseprosjekt for oss, og det er behov for arbeidskraft når delene lagres på Fjord Base. 

Bilde:Gjengen på bygg 76 trives godt med høyt tempo og mye aktivitet! Foto: Photoevent

Se hele magasinet INC Nytt her: