Omlegging av innkjørsel til Fjord Base

Innkjørselen til Fjord Base fra Havikbotn vil nå bli arbeidet med. Gjennomkjøring er mulig, men anbefaler bruk av alternativ kjørevei via Botnastranda. ​​

Formål: Tillaging av ny innkjørsel til basen. Gjøres i tidsrommet: 30.03.20 til 30.04.20

Utøres av: Helldal AS.

Kontaktpersoner: Helldal AS Cato Vikebø: 992 47 610.
Fjord Base AS, Kim Gunnar Jensen: 971 71 731.

Se bildet under for området dette berører.