To nye kontrakter til Saga Fjordbase!

Saga Fjordbase AS har vunnet kontrakt med Capricorn Norge AS for leteboring våren 2020

Kontrakten er inngått via Ross Offshore AS sin kontraktsportefølje for leteboringsaktiviteter.

All aktivitet i forbindelse med leteboring på Duncan prospektet vil dermed gå fra Florø. Duncan har brønn-navnet 35/8-7 S og skal bores i lisens 880/248 J. Prospektet ligger i Nordsjøen, sør for Florø og vest for Nova. Riggen som er valgt til leteboringen er Island Innovator og leteboringen vil foregå over 40 til 60 dager.

«Vi er stolte av at Capricorn Norge velger Fjord Base og Florø som lokasjon for leteboringen på Duncan» sier administrerende direktør Erlend Toftesund. Han retter samtidig en stor takk til sitt team for arbeidet de har gjort for å synliggjøre Saga Fjordbase som total leverandør av logistikktjenester på Norges Vestligste base. «Dette kunne ikke vært mulig uten de ansatte som hver dag kommer til Fjord Base for å begeistre med sikker og effektiv logistikk» avslutter han.

Brønnen er operert av Capricorn Norge AS, partnere er Edison Norge AS og Petoro AS.  Capricorn Norge AS er datterselskap av Cairn Energy PLC.

 

Saga Fjordbase signerer forlenget kontrakt med Shell

A/S Norske Shell har besluttet å utvide sin kontrakt med Saga Fjordbase AS for leveranse av totale logistikk løsninger og lagerhold på Fjord Base.

Avtalen som er signert går over 2 år med opsjonsmuligheter på 4×1 år. Dette gir Saga Fjordbase fornyet tillitt til å være en del av Shell sin logistikk organisasjon de kommende årene. Rammen gir Shell mulighet til å trekke på relevante ressurser for å både forberede kommende borekampanje og sikker drift, samt forsyningen knyttet til drift og etter hvert oppgaver med fremtidig nedstengning av Knarr feltet.

«Vi takk for tillitten og ser frem til å fortsatt utvikle og levere en logistikk som begeistrer gjennom siker og effektiv drift», sier administrerende direktør Erlend Toftesund.