Aktiviteten i havet tar seg opp

Det er fullt trykk på basen for tiden og vi er klare for et enda mer hektisk 2020. Vi er nå 70 ansatte i Saga Fjordbase og alle står klare til å møte aktivitetsøkningen. Hver med sin unike kunnskap og erfaring. Men hva er det egentlig som skaper så stor aktivitet?  

Et gjennomsnittlig rør ligger på Fjord Base i ett år og det kommer stadig båter med nye rørforsyninger. Disse skal lagres, fraktes, behandles, kuttes og klargjøres av ulike selskap her på Fjord Base. Det tar mellom en til to uker å tømme en rørbåt, alt etter tonnasjemengde. Når aktiviteten i vest øker, vil også mengden rør som skal behandles øke.   

Det er Equinor som står for den største delen av aktiviteten sammen med Neptune, Shell og Wintershall DEA. Den siste måneden har det vært oppstart av boring på feltet Duva for Neptune og Snorre Expansion for Equinor. Dette gir økt aktivitet både på varehus, terminal og kaieneShell forsyner Knarr fra Florø og skal også gjennomføre en boreoperasjon tidlig i 2020. I tillegg starter WintershallDea sin borekampanje på Nova / Vega i starten av 2020. Det vil gi oss god aktivitet kommende år.  

Flere av Saga Fjordbase sine ansatte utstasjonerte hos operatørselskap og leverandørselskap der de er med å skape verdifulle leveranser ved å begeistre gjennom sikker og effektiv logistikk. Aktiviteten på Subsea- verkstedet er økende fordi vi ser at aktiviteten i havet tar seg opp. I tillegg til en rekke mobiliseringer tilknytte subsea aktivitet så har vi også fått i gang PGS i Florø på en god og effektiv måte. Samarbeidet blir spennende å utvikle videre for kommende år. 

En stor takk til alle våre ansatte i Saga Fjordbase som gjør verdiskapningen for kunder og selskapet mulig gjennom arbeid tilknyttet aktiviteter i den effektive næringsklyngen på Fjord Base. Sammen leverer vi konkurransekraft gjennom det arbeidet hver enkelt gjør. Vårt ansvar er å foredle, forbedre og levere sikre operasjoner for vår kundegruppe fremover i henhold til gjeldende nullvisjon og HMSSK krav 

Gjennom våre samarbeidsløsninger skal vi utvikle både selskapet og de ansatte inn mot et veldig spennende og aktivt nytt tiår. Videre arbeid med å styrke våre støttesystem, samt arbeide for å bruke tilgjengelig teknologi og utvikle innovasjonstakten både gjennom godt etablerte prosjekt som «LEAN and GREEN» og nye prosjekter vil styrke vår konkurransekraft ytterligere.