Varsel om sprengning

Varsel om sprening på Naustholmen ved Fjord Base Oppstart…