Landbasert oppdrett av laks

Havlandet RAS Pilot er i gang med å bygge et pilotanlegg for landbasert produksjon av laks opp til slaktestørrelse, på Fjord Base i Florø.

Anlegget er basert på RAS teknologi. Det vil ha en årlig produksjon på ca. 200 tonn, og oppstart vil være i løpet av 2019. Formålet med pilot-anlegget er å dokumentere at vi klarer å innfri biologiske og kommersielle forutsetninger for landbasert produksjon av slakteklar laks. Etter pilotfasen er det planlagt å bygge ut et storskala anlegg på 10.000 tonn.

Havlandet Ras Pilot inngår i Havlandet-selskapene som består av Havlandet Marin Yngel (HMY) og Havlandet Forskningslaboratorium (HFL). HMY driver produksjon av landbasert berggylt og torsk, og har opparbeidet høy kompetanse på landbasert produksjon av marine arter. HFL leverer medisinanalyse, vannanalyse, kurs og konsulenttjenester m.m.

Kontakt

Besøks- og leveringsadresse:
Botnaneset 40, 6900 Florø

Telefon:
+ 47 57 75 18 00

Kontaktperson:
Roald Førde | roald.forde@incgruppen.no

Faktura:
Postboks 323, 6901 Florø / E-post